Selecteer een pagina

Den Bosch, Antoniegaarde

Locatie

Projectsoort   

Opdrachtgever         

Jaar opdracht           

Projectarchitect

Aannemer

Constructeur

Tuin-/landschapsarchitect   

Bijzonderheden    

  

Zuid-Willemsvaart, ’s-Hertogenbosch

Seniorencomplex, aanleunwoningen, vrijesectorwoningen

Van Neynselstichting, Woningcoörporatie Zayaz

2002

Jeroen van Hettema, Ben Loerakker, Herman Lerou

Hoedemakers Bouw en ontwikkeling, Rosmalen

Raadgevend Ingenieursburo Van Nunen

Buro Lubbers

Gerealiseerd 2003